Proyectos liderados - Edulab

Proyectos liderados

2018-2023: Professional Learning Ecologies for Digital Scholarship: Modernizing Higher Education by Supporting Professionalism. Lead researcher: Juliana Raffaghelli

2016-2018. CODUR: Creating an Online Dimension for University Rankings. Lead researcher: Dr. Albert Sangrà.

2013-2015. Eco4Learn: Lifelong learning ecologies: contributions of ICT to teachers’ professional development. Lead researcher: Dr. Albert Sangrà.

2011-2013. Racev: Thematic network for collaborative learning in virtual environments. Lead researcher: Dr. Montse Guitert.

2011-2012. RAO: Authorship model of OER for Versioning. Lead researcher: Dr. Marcelo Maina.

2011-2012. Competences development and assessment through the Master Thesis in virtual environments. Lead researcher: Dr. Nati Cabrera.

2010-2011. Competences for online teaching: evaluation of the training proposal for university teachers within the EHEA. Lead researcher: Dr. Albert Sangrà.

2007-2009. La utilització d’audioconferències per treballar les competències comunicatives orals en les assignatures de llengües estrangeres a la UOC. Lead researcher: Joseph Hopkins.

2006-2007. 3W (Wikis, Weblog i Webquest): herramientas para la comunicación y la mejora en los procesos docentes. Lead researcher: Dr. Albert Sangrà.

2005-2006. L’estudi de cas en entorns virtuals d’ensenyament i d’aprenentatge; un recurs metodològic per a l’adquisició de competències. Lead researcher: Dr. Lourdes Guàrdia.


 • Idiomas

 • Last tweets

 • Entradas recientes

 • Etiquetas

 • Subscripción

  Sí, soy humano*

  Se ha enviado un mensaje de confirmación; por favor, haga clic en el enlace de confirmación para verificar su suscripción.
  El email ya esta en uso
  Tienes que escribir un email
  Tienes que cliquear el captcha
  El captcha no es correcto
 • Meta